BALANYI MŰVÉSZETI STÚDIÓ

B4 STÚDIÓ BT.


A B4 Stúdió egy kicsi de sokszínű családi vállalkozás, melyet 1998-ban alapítottuk a család tagjaival. Alapí- tók: Balanyi Károly, Balanyi Károlyné, Balanyi Zoltán, Balanyi Zsolt. Tevé- kenységünk nem ígért könnyű és gyors sikereket, de igényelt komoly szakmai felkészültséget és türelmes, kitartó szervező, építő munkát. A képző-és iparművészetnek, és az é- pítészetnek szinte minden ágára kiter- jedő alkotómunkát végzünk:
festészet, szobrászat, képgrafika, al- kalmazott grafika zománcművészet, restaurálás, építészeti tervezés, oly- kor kivitelezés, könyvtervezés, szer- kesztés, kiállítás rendezés, fotó. Meg- győződésünk, hogy a különböző mű- vészeti műfajok azonos gyökérről táp- lálkoznak, mert az „adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz” /1 Kor 12,4/. Láthatjuk, hogy a nagy művészettörténeti korokban építészet, szobrászat és festészet szerves egy- séget képezett és a katedrális egy kö- zös gondolkodás és egy szerves vi- lágkép, egy világrend manifesztációja. A mai diabolikus világban azonban ez már szinte lehetetlen. A megosztott- ság olyan mértékű, hogy ha néha meg is jelenik egy épületben valamely művészeti alkotás, az többnyire appli- kációként, idegen testként, autonóm objektumként értelmezhető. Szerény le- hetőségeink birtokában mégis bízunk abban, hogy e szerves egysé- get ha kis léptékben is olykor-olykor újra álmodhatjuk.


Balanyi Károly
Balanyi Károlyné
Balanyi Zoltán
Balanyi Zsolt